A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ערביים בשוק העבודה: עמדות, חסמים ומה שביניהם   מק"ט 145|  

 מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

המחקר עוסק בבחינת עמדות האוכלוסייה הערבית בישראל (מעסיקים, עובדים והורים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית) בכל הקשור לאפשרויות העסקתם של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במגזר הפרטי. וזאת תוך כדי בחינת השפעת המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים, הידע, הסטיגמה והדעות הקדומות והמגע עם קבוצה זו.
משתתפי המחקר נדגמו מ-14 ישובים ערביים מכל הארץ, והשתתפו בו 1070 נבדקים: 400 מעסיקים מן המגזר הפרטי, 400 עובדים בעסקים במגזר הפרטי ו- 270 הורים הבאים ממשפחות שיש בהם ילד אחד או יותר עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
ממצאי המחקר מעלים מספר מסקנות: 1. קבוצה זו כחוליה חלשה שיש לבצע בה פעולות מחזקות. 2. המדינה מסומנת כגוף שאינו מצליח לעמוד בהתחייבויותיו כלפי קבוצה זו בחברה הערבית. 3. קיימת מגמת שיפור בתפיסה החיובית לאנשים בעלי מוגבלויות שכליות בחברה הערבית.

 
סרטון המציג את עיקרי המחקר 
צילום ועריכה : שי שלומי, 2016
 
לסרטון עם כתוביות בשפה האנגלית לחץ כאן
 
 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


תפיסותיהם של אנשי מקצוע ושל בעלי עניין את נישואי נשים ערביות בעלות אינטליגנציה תקינה עם גברים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית   מק"ט 627 | מנחה: ד"ר רוני סטריאר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.
 
בשנים האחרונות מתקיימים דיונים רבים בקרב מעצבי מדיניות, אנשי מקצוע בשירותים חברתיים ואנשי אקדמיה על סוגיית זכותם של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית להינשא. בדיון על נישואי בעלי מוגבלות שכלית עסקו עד כה כמעט אך ורק בנישואים שבהם שני בני הזוג בעלי מוגבלות שכלית, והתעלמו למעשה מסוגיית הנישואין של בעלי אינטליגנציה תקינה לבעלי מוגבלות שכלית. ממחקר חלוצי שנערך בחברה הערבית- מוסלמית בישראל עולה שהמניע של נשים כאלה להינשא לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קשור למעמדן הנחות כרווקות ערביות במשפחה ובחברה, ולנטיית החברה להפעיל עליהן לחצים משפחתיים, חברתיים ונפשיים להינשא.
המחקר הנוכחי חקר כיצד מתייחסים לתופעה אנשי מקצוע ובעלי עניין אחרים בקהילה, ובנוסך מעלה סוגיות הקשורות ברגישות תרבותית, בזכויות חברתיות של בעלי מוגבלות, ובהתאמת השירותים הקיימים לאוכלוסיית המחקר.
מטרת המחקר הינה העמקת המודעות ביחס לתופעה והרחבת הידע הקיים, כמו כן הקניית הבסיס למחקרֵי המשך של התופעה, החל בבדיקת התקנות והחוקים הנוגעים לאוכלוסיית הנשים ועד בחינת המערכת החוקית-המוסדית ומידת יכולתה להגן על אוכלוסיית בעלי מוגבלות שכלית וקרובי משפחותיהם בני המיעוט הערבי-מוסלמי בישראל.
 
סרטון המציג את עיקרי המחקר
צילום ועריכה : שי שלומי, דצמבר 2015
 
  

 

לצפיה בסרטון בשפה האנגלית

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


נשים עם מוגבלויות – תקיפה, פגיעה ואלימות מינית    

אלימות מינית היא תופעה הקיימת בכל חברה אנושית כוחנית, מעמדית, אי-שִוויונית ופטריאכלית.
בחברה כזו, הכנעת נשים באמצעות אלימות היא ביטוי של דיכוי.
רוב קורבנות האלימות המינית הן נשים; בכך משתקפות התפישות לגבי מעמדן ותפקידיהן החברתיים.
אנשים עם מוגבלויות חשופים לאלימות יותר מאנשים ללא מוגבלויות ובמקרים של תקיפה מינית – מספרם אף גבוה.
נשים עם מוגבלויות נחשבות ללא מיניות. למרות התפישה הרווחת שנשים אלה אינן חשופות להטרדה ולאלימות, קיימת סבירות גבוהה יותר שהן תחוונה תקיפה מינית מאשר נשים ללא מגבלות.
הדיון בצירוף הנושאים של נשים עם מוגבלויות ותקיפה מינית כמעט ואינו נשמע, בשל הכחשה, שתיקה והשתקה עקב איסורים חברתיים על כך.

אורנה רוני  אשה עם מוגבלות ופמינסיטית פעילה בארגון אשה לאשה.

מרצה על נושאים הקשורים למוגבלויות. ניתן ליצור עמה קשר במייל  

לקריאת פוסטים נוספים של אורנה אפשר לבקר בבלוג שלה בקישור המצורף.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


איכות חיים משפחתית בקרב משפחות המגדלות ילד עם נכות התפתחותית ביחס למשאבים של תמיכה משפחתית, חברתית, תמיכה משירותי מדינה, דת ורוחניות   מק"ט 614 | מנחה: ד"ר שירלי ורנר  

 עבודת גמר זו לתואר שני נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם

מטרת המחקר הייתה לבחון איכות חיים משפחתית של הורים לילדים עם נכות התפתחותית בשלושה היבטים: איכות חיים משפחתית בפן התרבותי, החשיבות הסובייקטיבית של תמיכה משפחתית, חברתית ותמיכה משירותים לאיכות חייהם המשפחתית, ותפקידם של דת ורוחניות כמשאב נוסף לאיכות חיים משפחתית. המדגם כלל 170 משפחות יהודיות לילדים בגילאי 3-14 עם נכות התפתחותית. הורים מילאו שאלונים על איכות חיים משפחתית, תמיכה משפחתית וחברתית, תמיכה משירותי מדינה ותמיכה דתית-רוחנית. משפחות דתיות וחרדיות, דיווחו על איכות חיים משפחתית גבוהה ביחס למשפחות מסורתיות וחילוניות. לא נמצאו הבדלים ביחס למידת התמיכה המשפחתית והחברתית ותמיכה משירותים. תמיכה משפחתית ותמיכה דתית-רוחנית, נמצאו כמנבאות איכות חיים משפחתית בקרב משפחות דתיות וחרדיות, ותמיכה חברתית נמצאה כמנבאת איכות חיים משפחתית בקרב משפחות מסורתיות וחילוניות. כל המשפחות דיווחו כי ישנה חשיבות לשירותי המדינה, אך הביעו חוסר שביעות רצון מנגישותם ואיכותם.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


הורות למתבגר עם לקות אינטלקטואלית בעדה הדרוזית: השוואה בין הורים דרוזים למתבגרים עם לקות אינטלקטואלית לבין הורים דרוזים למתבגרים ללא לקות אינטלקטואלית במדדים לחץ, תחושת קוהרנטיות ותקווה   מק"ט 616 | מנחה : ד"ר איריס מנור בינימיני  

 עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.
מטרת המחקר הנוכחי הינה ללמוד על חוויית ההורות למתבגר עם לקות אינטלקטואלית (ל"א) בעדה הדרוזית, תוך התייחסות למדדים של לחץ, תחושת קוהרנטיות ותקווה. הממצאים הצביעו על קווי שוני ודמיון בין הורים למתבגרים עם ל"א לבין הורים למתבגרים ללא ל"א. נמצא הבדל מובהק בתחושת הלחץ ההורי, הקוהרנטיות, המשמעות והתקווה. הורים למתבגרים עם ל"א דיווחו על תחושת לחץ הורי גבוהה יותר ובמקביל תחושת קוהרנטיות, משמעות ותקווה נמוכות יותר בהשוואה להורים למתבגרים ללא ל"א. הורים בשתי הקבוצות דיווחו על תחושות דומות במדד הלחץ הכללי, הלחץ הזוגי והלחץ הכלכלי וכן בתחושת הניהוליות והמובנות.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


צמיחה אישית של אמהות ערביות המגדלות ילד עם וללא נכות אינטלקטואלית   מק"ט 589 | מנחים : פרופ' שונית רייטר, ד"ר ליאורה פינדלר  

 עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר מאפשר היכרות מזווית ייחודית עם התמודדותן של אמהות לילדים עם נכות אינטלקטואלית בחברה הערבית. נבדקו מהם המשאבים הפנימיים והחיצוניים העשויים לתרום לרווחתן הנפשית ולצמיחתן האישית של אמהות המגדלות ילד עם נכות אינטלקטואלית בהשוואה לאמהות לילדים עם התפתחות נורמטיבית. כדי לענות על שאלת המחקר, נבחר מודל המשלב גישה כמותית וגישה איכותנית. הממצאים מעידים, שלמרות המשבר הכרוך בגידול ילד עם נכות אינטלקטואלית, האמהות מסוגלות להתמודד, להתעמת, ולהציג שינויים פנימיים המעידים על צמיחה אישית. המחקר העלה את חשיבות השיתוף בחוויה המשותפת, שכן נמצא שהאמהות העדיפו לבלות בחיק משפחות החולקות משבר דומה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית באוכלוסייה הערבית בישראל: עמדות וסיכויי ההשתלבות בחברה   מק"ט 110 | חוקרים נוספים : מוחמד אבו נסרה  

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.
המחקר הנוכחי הינו מחקר פורץ דרך הבוחן את עמדות החברה הערבית בישראל כלפי בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), כלפי משפחותיהם והשתלבותם בקהילה. המחקר התבסס על שאלון כמותי שפותח לצורכי המחקר. ממצאי המחקר מלמדים, כי החברה הערבית מחזיקה בעמדות חיוביות בינוניות כלפי אנשים עם מש"ה, על תמיכה בינונית-גבוהה בזכותן של המשפחות לילדים עם מש"ה לממש את זכויותיהן בתחומי החיים השונים, ותמיכה נמוכה ברצון להתרחק ולהימנע ממגע עם משפחות אלו או הדרתן מהקהילה. השוואת ממצאי המחקר עם ממצאיהם של מחקרים קודמים בתחום מלמדים על שינוי בעמדות האוכלוסייה הערבית כלפי בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, מעמדות שליליות לעמדות חיוביות-בינוניות.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


School-Parent Collaborations in Indigenous Communities: Providing Services for Children with Disabilities   ספרה החדש של ד"ר איריס מנור בנימיני עוסק בשיתוף פעולה בין בית ספר והורים בקהילות ילידיות- מתן שירותי תמיכה לילדים עם לקויות  
צילום כריכת הספר מתוך האתר Amazon - צילום כריכת הספר מתוך האתר Amazon

קהילה ילידית הינה קבוצה אתנית המוגדרת כאוכלוסיה טבעית וראשונית במקום מסויים. עוני, העדר שירותי תמיכה, נגישות מוגבלת לחינוך, שכיחות גבוהה של בעיות בריאות, קהילות ילידיות מתמודדות עם מספר גדול של קשיים כאלו. אבל כאשר לילדים יש צרכים מיוחדים, בעיות אלו גדלות ומורכבות יותר. הספר בוחן את הקשר בין המוגבלות בהקשר של קהילות ילידיות ושירותי חינוך. מחקר הפיילוט במוקד הספר נערך בקרב הבדואים בדרום והוא מדגים את הידע התיאורטי כאשר הוא מיושם בתוך בתי הספר לחינוך מיוחד ואת ההקשרים עם הצוותים הרב מקצועיים וההורים. הספר מרחיב את התפיסה הרב תרבותית המקובלת כיום והוא…

קרא עוד


הגברת מעורבות משפחתית באוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית במעונות פנימייה בחברה הערבית בישראל   מק"ט 578 | מנחים: ד"ר דליה זק"ש, ד"ר עמליה סער  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרות המחקר הן לזהות את המשמעויות ואת הגורמים אשר מעצבים את תופעת ההשמה המעונית של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הערבית בישראל. ולפתח, ליישם ולהעריך מודל תיאורטי ויישומי, בעל רלוונטיות תרבותית, המכוון להגברת מעורבות משפחתית במעונות בקרב אוכלוסייה זו. הממצאים מלמדים שהשמה מעונית היא תהליך מורכב ומתמשך של התמודדות הורית, אשר מתחיל זמן רב לפני קבלת ההחלטה ולא נגמר עם יישומה. עוד מצביעים הממצאים על האפשרות להגביר את מעורבות המשפחות בחיי ילדיהן המתגוררים במעונות פנימייה באמצעות תכנית התערבות מתאימה. בהיבט היישומי, המחקר מציע מודל להגברת המעורבות המשפחתית במעונות אלו.

סרטון המציג את עיקרי המחקר

פברואר 2014, צילום ועריכה : שי שלומי

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


נייר עמדה- משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בחברה הערבית בישראל   כותבים נוספים: בוקי קמחי, רחיק דקה, אנוואר מנסור  

 במסגרת מהלך אסטרטגי שמקיים ארגון קשר, לקדם את נושא המשפחות להן ילדים עם מוגבלות בחברה הערבית, בכלים של פיתוח מנהיגות, קידום ומיצוי זכויות, פיתוח שירותים חסרים ועוד, הוכן ע"י הארגון נייר עמדה זה. המסמך מהווה בסיס ליצירת שיתופי פעולה עם הרשויות, משרדי ממשלה, ארגונים הפועלים בתחום, קרנות ותורמים וכמובן עם ויחד המשפחות והאנשים עם מוגבלות.

 

ארגון קשר ישמח לכל שיתוף פעולה. ניתן לפנות לתמי קרישפין, מנכ"לית קשר tami@mrkesher.org.il

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד