A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מאפייני הסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון תקשורתי בקרב ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית   מק"ט 604 | מנחה: ד"ר אורית חצרוני  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר נבחנו שני מרכיבים של כשירות תקשורתית- יוזמות תקשורתיות ואסטרטגיות תיקון תקשורתי, אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית (מש"ה). מטרת המחקר לבחון האם שכיחות היוזמות התקשורתיות, ושכיחות וסוג אסטרטגיות התיקון התקשורתי, קשורים למאפיינים בסביבה התקשורתית של הילד, ביניהם סוג הכשל התקשורתי ומידת האינטנסיביות של הקשר בין השותף התקשורתי ובין הילד. זאת מתוך נקודת ראות של הגישה הסביבתית, הבוחנת מרכיבים בסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון. הממצאים מראים, שילדים בעלי מש"ה משמעותית מבצעים תיקונים לאחר כשלים מסוגים שונים ומסוגלים במידה מסוימת להתאים אסטרטגיות תיקון מסוגים שונים לסוג הכשל המוצג.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


מאפייני הסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון תקשורתי בקרב ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית   מק"ט 604 | מנחה: ד"ר אורית חצרוני  

 עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.
 
במחקר נבחנו שני מרכיבים של כשירות תקשורתית- יוזמות תקשורתיות ואסטרטגיות תיקון תקשורתי, אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית (מש"ה). מטרת המחקר לבחון האם שכיחות היוזמות התקשורתיות, ושכיחות וסוג אסטרטגיות התיקון התקשורתי, קשורים למאפיינים בסביבה התקשורתית של הילד, ביניהם סוג הכשל התקשורתי ומידת האינטנסיביות של הקשר בין השותף התקשורתי ובין הילד. זאת מתוך נקודת ראות של הגישה הסביבתית, הבוחנת מרכיבים בסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון. הממצאים מראים, שילדים בעלי מש"ה משמעותית מבצעים תיקונים לאחר כשלים מסוגים שונים ומסוגלים במידה מסוימת להתאים אסטרטגיות תיקון מסוגים שונים לסוג הכשל המוצג.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


קוים מנחים לתכנון מעון יום שיקומי   מחברים נוספים : שוש זאב-רשף, תמי איילון, מיקי כהן  

מסמך זה הינו שיתוף פעולה בין אגף לשירותי רווחה ושיקום, היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם, הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי וקרן שלם.
מטרתו לסייע לרשויות בבניית מעונות יום שיקומיים בצמוד למעונות יום רגילים בקהילה כחלק מקריית החינוך ברשות.
המסמך מציג את טבלת השטחים והפונקציות הבסיסית על פי התקנות, ובנוסף הרחבות מומלצות שתאושרנה על ידי וועדת ההיגוי שתלווה את הפרוייקט.
 

לפריט המלא
קרא | הורד


פניה לעזרה של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בבתי ספר לחינוך מיוחד בעקבות אלימות בבית הספר   מק"ט 85  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

קידום רווחתם הרגשית והפיזית של תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית היא בעלת חשיבות רבה. הן לתלמידים עצמם והן למערכת החינוך ולמערכות התומכות הסובבות אותם. במחקר הנוכחי נבחנו שיעורי האלימות בבית הספר, ונכונות תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה-בינונית הלומדים בבתי הספר של החינוך המיוחד לפנות לעזרה. מממצאי המחקר עולה כי שיעור התלמידים שנפלו קורבן לאלימות הוא גבוה מאוד וכי למעלה ממחצית מכלל מי שנפלו קורבן לאלימות בבית הספר לא פנו או דיווחו על הבעיה לאף גורם בבית הספר. מבין גורמי העזרה, מחנכות הכיתות הן המועדפות ביותר. עוד נמצא כי הקשר עם גורמי העזרה ומידת זמינותם מהווה גורם חשוב בהסבר הנכונות לפנות לעזרה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


חידוש חצרות אשכול גני ילדים לחינוך מיוחד בבת-ים    

 עבודת גמר לתואר M.ED באוריינות חזותית בחינוך במכללת סמינר הקיבוצים. המחקר עוסק בתכנון וחידוש חצרות אשכול גנים בחינוך המיוחד לילדים עם לקויות קוגנטיביות, מוטוריות וחושיות

לפריט המלא
קרא | הורד


שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי-ספר רגילים: קידום השילוב ויצירת תרבות בית-ספרית משלבת    

במדינות המערב קיימת, מזה מספר עשורים, מגמה כללית לשלב ילדים עם מוגבלויות שונות במערכות חינוך רגילות, במקום להוציאם למערכות חינוך מיוחדות נפרדות, כפי שהיה נהוג בעבר. נטייה זו לשילוב (inclusion) עוגנה בחקיקה הישראלית תחילה על-ידי חוק חינוך מיוחד (1988) ולאחר מכן על-ידי תיקונו ב-2002. אם כי מבחינה חוקית אין עוררין על חוק זה, בשטח מתעוררים קשיים בקרב אנשי חינוך, הורים וילדים בשילוב לימודי וחברתי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. המסמך הנוכחי, המסתמך על ספרות עדכנית מן העולם ועל ראיונות עם אנשי מקצוע בישראל, מציג אסטרטגיות שונות להתמודד עם הקשיים ולקדם שילוב משמעותי של ילדים…

קרא עוד


מאגר מידע - ספרים בנושא קבלת השונה    

 שירים, סיפורים וקטעי טקסט שונים יכולים לעורר בקרב המקשיבים או הקוראים אותם רגשות ומחשבות בנושאים מעוררי מחלוקת, הם מאפשרים לקורא לפגוש חלקים פחות נעימים שלהם באופן שיאפשר להביא לשינוי דעות קדומות, עמדות ותפיסת האחר השונה.

 
להלן מובאת רשימת ספרים העוסקים בנושא קבלת השונה.
 
הרשימה הוכנה בעזרתה האדיבה של ד"ר דליה ניסים, בתפקידה כמפקחת ארצית לתורה ידע והדרכה, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית, משרד הרווחה
 
עריכה ואיסוף, שרון גנות, מנהלת ידע, קרן שלם sganot@kshalem.org.il

להורדת הרשימהמאגר מידע - רשימת סרטים העוסקים באנשים עם מוגבלות   סרטי קולנוע וסרטי תעודה  

הקולנוע משמש כאחד הדרכים הבלתי אמצעיות לעיצוב תפיסות אנשים את האדם בעל המוגבלות. סרטים יכולים לסייע בשינוי עמדות, לשמש כסוכני שינוי וככלי לשינוי חברתי.סרט יכול להעביר מסרים סמויים ולגרום להזדהות, לשנות דימויים וסטראוטיפים חברתיים ועוד.

מאגר מידע בנושא סרטים העוסקים באנשים עם מוגבלות - סרטי קולנוע וסרטי תעודה

תודה לד"ר דליה ניסים, מפקחת ארצית לניהול ידע, תורה והדרכה באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית על עזרתה באיסוף החמרים.

לפריט המלא
קרא | הורד


תוכניות מעבר מבית הספר לעולם העבודה לבני נוער עם מוגבלויות   מחברים נוספים : פרופ' מלכה מרגלית  

נייר עמדה זה מטרתו להציג סקירה אינטגרטיבית של מגוון תוכניות המעבר מבית הספר לעולם התעסוקה עבור בוגרי מסגרות החינוך עם מוגבלויות. הסקירה מבוססת על מחקרי הערכה בינלאומיים, ראיונות של אנשי מקצוע בתחום במדינת ישראל ועוד. המסמך גם מציע חלופות אפשריות לקידום תהליכי מעבר ממסגרות חינוך לתעסוקה תוך התייחסות לגורמי סיכון וגורמי הצלחה.
לקריאת עבודת דוקטורט נוספת בתחום תוכניות מעבר שנעשתה בסיועה של קרן שלם ע"י ד"ר יונת יבזורי לחץ כאן.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה למעון יום שיקומי בקרית ביאליק   המעון מופעל באמצעות עמותת אלווין ישראל  

פרוגרמה לתכנון ובניית מעון יום שיקומי בקריית ביאליק. הפרוגרמה נכתבה בשיתוף עם אלווין אשר יפעיל את השירות.

לפריט המלא
קרא | הורד