A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מאפייני הסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון תקשורתי בקרב ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית   מק"ט 604 | מנחה: ד"ר אורית חצרוני  

 עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.
 
במחקר נבחנו שני מרכיבים של כשירות תקשורתית- יוזמות תקשורתיות ואסטרטגיות תיקון תקשורתי, אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית (מש"ה). מטרת המחקר לבחון האם שכיחות היוזמות התקשורתיות, ושכיחות וסוג אסטרטגיות התיקון התקשורתי, קשורים למאפיינים בסביבה התקשורתית של הילד, ביניהם סוג הכשל התקשורתי ומידת האינטנסיביות של הקשר בין השותף התקשורתי ובין הילד. זאת מתוך נקודת ראות של הגישה הסביבתית, הבוחנת מרכיבים בסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות תיקון. הממצאים מראים, שילדים בעלי מש"ה משמעותית מבצעים תיקונים לאחר כשלים מסוגים שונים ומסוגלים במידה מסוימת להתאים אסטרטגיות תיקון מסוגים שונים לסוג הכשל המוצג.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


סיור מקצועי – עו"סים רכזי תחום טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית , ממחלקות הרווחה ברשויות המקומיות לשטוקהולם, שבדיה מאי 2013   ביוזמה ובמימון של קרן שלם  

תוכנית אינטנסיבית של חמישה ימי סיורים במסגרות ומפגשים מקצועיים שהרחיבו אופקים וידע , הטעינו באנרגיות והשאירו טעם של עוד, תוך ייצוג מכבד של עשיית ישראל בתחום החברתי , שפעמים רבות מיד לא נחשף מספיק בארץ ובוודאי בעולם.
הסיור התקיים בין התאריכים 26-31.5.2013 למסגרות שונות בתחום המש"ה בשטוקהולם שבדיה. וארגונו נעשה בשיתוף , מינהל קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי בישראל, אל מול שגרירות ישראל בשטוקהולם.
 
לסרטון קצר על חוויות המשלחת  (עריכה : דניאלה גלוזמן)


לצפיה במצגת תמונות סיכום הסיור של קרן שלם לחץ כאן

לצפיה במצגת תמונות אתרים בהם ביקרה המשלחת מטעם שגרירות שבדיה לחץ כאן

לצפיה בתיק ביקור בשבדיה שהוכן לחברי המשלחת מטעם שגרירות שבדיה לחץ כאן

לצפייה בתיעוד הביקור המקצועי שהוכן על ידי קרן שלם לחץ כאן 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


צוות נכויות בריינה בראשותה של נארימן דיביני זוכה פרס הצטיינות של קרן שלם לשנת 2012   פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים  

 160 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהישוב ריינה וסביבותיו נהנים מדי יום ממסגרות בקהילה המאפשרות להם חיים פעילים והתפתחות ותמיכה למשפחות. כניסתה של נארימן ,לתפקיד רכזת התחום ברווחה במחלקת הרווחה בריינה בשנת 2000, בתמיכתו ועידודו של מנהל הרווחה הקודם ,מר נעמאן פוקארא ז"ל וליווי צמוד של המפקחת ניהאי בישארה הניעו תהליך שהביא לפתיחת שירותים רבים בקהילה: מועדון חברתי 21+ , יום לימודים ארוך לחניכים עד גיל 21, מרכז יום טיפולי סיעודי , מע"ש ותעסוקה נתמכת ותעסוקה ביתית.
 
לסרטון על צוות הנכויות בריינה שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2012
  

 צוות נכויות בעיריית לוד, בראשותה של עו"ס נירה בורג זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2011   פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים  

פרס לצוות נכויות באגף לשירותים חברתיים מוענק לצוות נכויות באגף לשירותים חברתיים בעיריית לוד בראשותה של עו"ס נירה בורג-סמו על פיתוח רצף שירותים מיטבי, במציאות מאתגרת ומורכבת המאפשר חיים מלאים ושילוב בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית לאורך מעגל החיים :
מעון יום שיקומי ( פש"ר), מסגרות יום ארוך בבתי"ס "דקל" ו"רימון", מע"ש ויחידה טיפולית ומועדון חברתי במתנ"ס "דנוור", בשיתוף ופעילות מסורה ומקצועית .
 
לסרטון על צוות הנכויות של לוד שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2011
 התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית    

התנהגות מאתגרת הינה נפוצה בקרב ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ולכן חשוב להבין את מקורה ואת דרכי ההתערבות האפשריים. המאמר מתאר מהי התנהגות מאתגרת וגורמים אפשריים התרחשותה. כמו כן, בהמשך המאמר מוצגות דרכי התערבות המושתתות על גישות טיפוליות שונות.
התנהגות מאתגרת הינה התנהגות חריגה, תכופה וממושכת אשר יכולה לגרום לפגיעה באדם עם מוגבלות שכלית או סביבתו, שהצוות המטפל יכול להתמודד עמה.
התנהגות מאתגרת מקורה בצורך לא ממומש, אשר מוביל לדחק ותסכול המובילים לביטויים שונים של התנהגות מאתגרת.
 
המאמר סוכם באישור הכותב ד"ר בני הוזמי, ופורסם לראשונה ב-2011, באסופת המאמרים "משילוב להשתלבות" בעריכת ד"ר מאיר חובב וד"ר בני הוזמי בהוצאת בית איזי שפירא.

למאמר המלא לחץ כאן.
 
לסיכום המאמר בעברית לחץ כאן
 
לסיכום המאמר בערבית לחץ כאן

 בשורה מרה והאדם עם פיגור שכלי - ערכת הדרכה לאנשי מקצוע    

מתוך החוברת : "מסירת בשורה מרה היא תמיד אירוע קשה. כאשר מדובר במסירת בשורה מרה למטופל עם מוגבלות שכלית התפתחותית, האירוע קשה עוד יותר מכיוון שהוא מציב בפני כלל העוסקים במקצועות הטיפול, הרווחה והבריאות, אתגר מקצועי ואנושי. במצבים אלה המטפלים- מוסרי הבשורה, נדרשים להתמודד עם קשייהם –הם, עם קשיי המטופלים, וגם עם המגבלה הקוגניטיבית המקשה את הבנת הבשורה המרה. בנוסף, זוכר המטפל כי לאופן ולעיתוי מסירת ההודעה ישנה משמעות והשלכות על התמודדות המטופל ומשפחתו, בטווח המיידי והארוך. החוברת מרכזת את המודלים המרכזיים למסירת בשורה מרה, שנבנו בארץ ובעולם ומכילה נספחים ובהם דוגמאות לשיטות התערבות נוספות…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


צוות נכויות בעיריית רמת גן בראשותה של בת חן פיליפ זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2010   פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים  

האגף לשירותים חברתיים בעיר רמת גן פיתח במרוצת השנים רצף שירותים מגוונים המאפשר חיים מלאים ושילוב בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית. כל זאת בפעילות מסורה ומקצועית של מחלקת הנכויות בראשות עו"ס גילה טאושטיין תוך שיתוף פעולה פורה עם כל העוסקים בתחום ועל כך הוענק להם פרס המצוינות לאגף לשירותים חברתיים לשנת 2010.
 
סרטון על צוות נכויות עיריית רמת גן שהוקרן בטקס הפרס של קרן לשם לשנת 2010

 צוות מסיל"ה, תל אביב - זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2010   פרס על מצויינות של צוות מסגרות בקהילה  

עיריית תל אביב יפו הקימה את מסיל"ה – מרכז סיוע לקהילה הזרה בעיר.
בשרות זה פועל צוות אותו מרכזת עו"ס יעל פלג המטפל בילדים עם הנכויות ההתפתחותיות. צוות זה מנגיש את השירותים לאוכלוסיה זו ומשלב את הילדים במסגרות תוך גמישות ופתיחות לאפיונים תרבותיים, אמונות ורצונות.
על עשייה מקצועית הנותנת מענים איכותיים בזמן אמת מקבל צוות מסיל"ה את פרס המצוינות לצוות לשנת 2010.
 
סרטון על פועלו של צוות מסיל"ה שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2010
  

 זעקת השתיקה: אתיקה מקצועית, אחריות מוסרית ועבודה סוציאלית    

תקציר הרצאה העוסק בהבדל בין חוק ואתיקה, ובין חקיקה מקצועית ואתיקה מקצועית.

לפריט המלא
קרא | הורד


עבודה סוציאלית כאמצעי תיווך ושיתוף בין מסגרות החינוך המיוחד לרווחה   המאמר נכתב במסגרת התוכנית "חוכמת המעשה" בבית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה  

שרה החלה את עבודתה כעובדת סוציאלית של החינוך המיוחד בעיריית רמת גן לפני כ- 15 שנה.
התפקיד נוצר כחלק משירותים נוספים לחינוך המיוחד במסגרת חוק החינוך המיוחד שנחקק בשנת 1988. ייחודו של התפקיד הוא החיבור בין המערכות, וכן חיזוק והבלטת הפן הסוציאלי כחלק מראייה כוללנית של תפקוד התלמיד במסגרת החינוך המיוחד.
המאמר נכתב במסגרת התוכנית "חוכמת המעשה"  בבית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה מחזור יג' 2009.
מנחה : גב' אריאלה שטורם, מרכזת : גב' ענת הראל.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד