A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

צוות תחום מוגבלות שכלית התפתחותית בעיריית בת ים בראשותה של פאני קניגל זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2009   פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים  

פרס מצוינות של קרן שלם  למחלקה באגף לשירותים חברתיים הוענק למחלקת נכויות, בראשותה של עו"ס פאני קניגל, באגף לשירותים חברתיים בעיריית בת-ים.
על פיתוח רצף שירותים מגוונים הנותנים מענה מקצועי ואיכותי לחיים מלאים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו ושילובו בקהילה.
פעילות מתוך מדיניות, חזון ואמונה תוך שיתוף פעולה פורה עם כל העוסקים בתחום.
צוות מחלקת הנכויות בבת ים מטפל ב 500 אנשים עם מש"ה ובני משפחותיהם, עבורם נבנו ופותחו בעיר רצף שירותים הנותנים מענה לכל אורך מעגל חייהם .
 
לסרטון על צוות המחלקה בבת ים שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2009
  

 חזרה הביתה סידור חוץ-ביתי במוסד או במשפחה אומנת: קבלת החלטות של הורים לילודים עם חשד לפיגור שכלי   מק"ט 26 | חוקרים נוספים : שרה-לי גלסר, נירית פסח, ד"ר ורדה שטנגר  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

לידת ילד עם נכות התפתחותית מהווה אירוע טראומתי למשפחה ומעוררת שאלות ותגובות רגשיות קשות. המחקר מצביע על קיומה של הערכות מקצועית בביה"ח להתערבות בלידת תינוק עם חשד למוגבלות שכלית התפתחותית. המשפחות זוכות ללווי הכולל מסירת מידע בשלב מוקדם, תמיכה וסיוע על פי רצונן מהעו"ס של המחלקה ומהצוות הרפואי והסעודי. מרביתן לוקחות את הילודים לחיק המשפחה. מיעוט המשפחות שמחליטות על הוצאה לסדור חוץ ביתי פועלות אף הן תוך היוועצות ושיתוף הצוות.  עם זאת, המחקר מצביע על שונות בהיקף ואיכות ההתערבות, ועל הצורך בביצוע ריענון להוראות חוזר משרד הבריאות והתאמתו למציאות ביה"ח וצורכי האוכלוסייה המטופלת.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


פניות לפקידי סעד והטיפול בהן: סיכום ממצאים לשנת 2008   חוקרים נוספים : שלי אוסטרו, יפית סולימני  

לפקידי הסעד יש תפקיד מרכזי במערכת, שנועדה לאתר ילדים הנפגעים מהתעללות והזנחה קשה ולטפל בהם. פקידי הסעד מקבלים פניות מגורמים רבים ופועלים בדרכים שונות כדי לבדוק פניות אלו, להעריך את מידת הנזקקות של הילדים המופנים ולפעול בעניינם של ילדים הזקוקים לטיפולם, בין היתר בשיתוף פעולה עם המשטרה ובתי המשפט לנוער ולמשפחה.

במטרה לקדם את טיוב מערכת הנתונים על הפניות לפקידי הסעד והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל תהליך פיתוח רב שנתי. במסגרת תהליך הדרגתי זה יפותחו הכלים והאמצעים ליצירת מאגר נתונים מקיף, מהימן ורב שנתי. דוח זה מסכם את השנה הראשונה של המיזם. במהלך
שנה זו הצטרף מכון חרוב לתהליכי איסוף הנתונים המקובלים במשרד, וסייע להגיע לשיעורי תגובה גבוהים מבעבר ולנתח את הנתונים שהתקבלו ברמה הארצית. בשנים הקרובות הכוונה היא להמשיך ולקדם את המהימנות והשלמות של הנתונים הנאספים, באמצעות הכנסת שיפורים הדרגתיים באמצעים ובתהליכים של איסוף המידע ועיבודו.

דו"ח זה הינו שיתוף פעולה בין מכון חרוב ואונ' בר אילן.

הדו"ח הוכן בשיתוף פעולה עם צוות משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
חנה סלוצקי - פקידת סעד ראשית לחוק הנוער
חוה לוי - מפקחת ארצית לחוק הנוער
אמה לוי - מפקחת מחוזית לחוק הנוער

 

לפריט המלא
קרא | הורד


המדיום והמסר - השפעת סרטים שהופקו על ידי ובהשתתפות אנשים המתקשים בתפקודם השכלי על עמדות וגישות של סטודנטים מתחומי העבודה הסוציאלית והחינוך המיוחד   מק"ט 538 | מנחים : פרופ‘ דוד בר-גל, ד“ר רון שור  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר בוחן השפעת הייצוג והסנגור העצמי, של אנשים המתקשים בתפקודם השכלי, באמצעות סרטים דוקומנטאריים, על 92 סטודנטים לעבודה סוציאלית וחינוך מיוחד. מטרת המחקר הייתה להבין את חוויית הצפייה ואת תרומת הסרטים לשינויים בעמדותיהם, תפיסותיהם וגישותיהם המקצועיות של הנשאלים, כלפי אנשים המתקשים בתפקודם השכלי. ממצאי המחקר מצביעים על שינויים בתפיסות ובעמדות הנשאלים, כלפי אנשים אלו, שחלו אצלם על פי דיווחיהם בעקבות הצפייה, במידה ממוצעת שבין בינונית לרבה. בנוסף, ייוחסו למציגים חוכמה, מודעות עצמית, תקשורת רגשית, אסרטיביות והתנהגות נורמטיבית. תופעה נוספת שזוהתה היא חשיפה ראשונה לעולמם של אנשים המתקשים בתפקודם השכלי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


מטפלים ומדריכים במסגרות דיור, תעסוקה מוגנת, ויום שהות ארוך לאנשים עם פיגור שכלי: תפיסות תפקיד ושביעות רצון מהעבודה   מק"ט 5 | חוקרים נוספים: דליה מנדלר  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבותו של כוח האדם המטפל באנשים עם מוגבלות, לאיכות החיים. המטפלים והמדריכים המעניקים טיפול ישיר לאנשים אלה במסגרות יום בקהילה, מהווים רכיב חשוב במערך שירותים זה. המחקר נועד לאפיין את המטפלים והמדריכים המטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשלוש מסגרות יום בקהילה: בדיור, בעבודה שיקומית, וביום שהות ארוך. המטרה הייתה לעמוד על תפיסות התפקיד של המטפלים, על שביעות רצונם מהעבודה ועל תופעות השחיקה והעייפות.
נבדקו דפוסי גיוס המטפלים ומדיניות הארגונים כלפי העסקתם. מן הממצאים, עולות מספר סוגיות באשר לתפקידם של מטפלים ומדריכים במסגרות אלה, וכיוונים לפיתוח תפקיד זה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


יישום החלטות ועדות האבחון של האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי - כיצד הוא קשור למאפייני העובד הסוציאלי ולמאפייני האדם עם הפיגור השכלי ומשפחתו   מק"ט 522 | מנחה : דר' חיה שוורץ  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר בודק את מידת היישום של החלטות ועדת האבחון של השירות לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, את התחומים בהם קיים קושי ביישום, ולאתר את הסיבות המקשות על יישום ההחלטות ואת המאפיינים של המאובחן ומשפחתו ושל העובד הסוציאלי המשפיעים על מידת יישום ההחלטות. בנוסף נבדק קיומם של שירותים בקהילה הנחוצים לצורך יישום החלטות הועדה. לגבי 90 המאובחנים שנדגמו התקבלו בוועדת האבחון 574 החלטות. מתוכן יושמו במלואן 314 החלטות שהן כ-55% מכלל ההחלטות. בתחום הרפואי התקבל מספר ההחלטות הרב ביותר, ואילו בתחומים התעסוקתי והחברתי התקבלו מספר ההחלטות הקטן ביותר.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


קבלת החלטות של עובדים סוציאליים במקרים של אלימות במשפחה כלפי ילדים בעלי פיגור שכלי - השפעת עמדות העובד, ההתנהגות המאתגרת של הילד ואלימות ההורה   מק"ט 519 | מנחים : ד"ר אילנה דובדבני, ד"ר גיא אנוש  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר היא לתרום להבנה התיאורטית של הגורמים המשפיעים על הבחירה בהתערבויות שנוקטים העוסי"ם ופקידי הסעד במקרים של אלימות, ניצול והזנחה של ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בתוך המשפחה. הממצאים מראים שהעוסי"ם ופקידי הסעד אינם מושפעים מעמדותיהם ומניסיונם בעבודה בתחום המש"ה. נמצא שהם נוטים להתערב במקרים של אלימות במשפחה כלפי ילדים בעלי מש"ה ומאמינים כי במקרים של אלימות צריך לטפל בדרכי התערבויות סמכותית ולא בדרכי התערבויות טיפולית. הדגש צריך להיות מופנה למרכיבים השונים בהכשרתם של העוסי"ם ופקידי הסעד ביחס לסיטואציות של אלימות במשפחה כלפי ילדים בעלי פיגור שכלי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


לקראת הגדרת המושג "איכות חיים" בעבודה סוציאלית   חוקרים נוספים : פרופ' יוחנן ווזנר  

המאמר סוקר את המסגרות המושגיות השונות אשר מוצעות בספרות להגדרת המושג "איכות חיים", כמו גם את הגישות המחקריות הנגזרות מהן, במטרה לסלול את הדרך לבחירת הגדרה רלוונטית למקצוע העבודה הסוציאלית. המאמר מציג את מגבלות הגישות השונות ואת תרומתה הפוטנציאלית של הגישה המערכתית לחקר איכות החיים. מטרת המאמר אינה להציע דרכי התערבות לשיפור איכות החיים האנושית, כי אם להגביר את המודעות לחשיבות שבמציאת הגדרה שתוכל לשרת את התפיסה המקצועית.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


תוכנית חומש להכשרה ולהשתלמויות של עובדים בתחום הטיפול באדם המפגר בקהילה, 1998   ריכוז וכתיבה : שרה קרניאל, הנחיה מקצועית : מרים כהן  

תוכנית החומש להכשרה והשתלמויות של עובדים בתחום הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה אשר פורסמה בשנת 1998 היא פרי יוזמה של הועדה לפיתוח כח אדם, מחקר וטכנולוגיה בקרן שלם. הוועדה פעלה עד לשנת 2011.
מטרת תוכנית זו לפרוס מערך רב-שנתי של תוכניות-לימוד העונות לצרכים מקצועיים-תפקודיים עכשויים ועתידיים של קבוצות עובדים בתפקידים שונים במטרה לקדם ולשפר את הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד