A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2012    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2012 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.
הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, עם דגש על פעילויות שנעשו למען שילובם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה וכן התמודדות עם סוגיית מתן טיפולי רפואת שיניים והפה לאוכלוסייה זו.

להלן הקישור לכל הסקירה.
להלן הקישור לפרק העוסק באנשים עם מוגבלויות.

 חובת הדיווח בישראל   חוקרים נוספים : עו"ד זיו מגור, עו"ד יפעת נחליאלי-אורן  

מסמך זה הינו נייר עמדה המעריך את השפעותיה והשלכותיה של הוספת חובת הדיווח שנקבעה בחוק הפלילי בישראל, מאז 1989 ועד היום, הן על אוכלוסיית הקטינים והן על אוכלוסיית חסרי הישע הבוגרים, לרבות אנשים עם מוגבלויות וזקנים.
אין מדובר במחקר אמפירי, אלא בסקירה, סיכום וניתוח אינטגרטיביים של הידע הקיים על בסיס פרסומים מדעיים פומביים שביצעו אחרים ופורסמו בארץ ובעולם.
חשוב לחדד כי הדעות וההמלצות המובאות במסמך זה הן של המחברים בלבד ואין מבטאות או משקפות את עמדת המשרד או עובדיו.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


נכונות מעסיקים להעסיק אדם עם פיגור שכלי לאור תקנות שכר מינימום מותאם   מק"ט 591 | מנחה: פרופ' אילנה דובדבני  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשלכות של תקנות שכר מינימום מותאם על נכונות מעסיקים להעסיק אדם עם פיגור שכלי והגורמים המסייעים לעמדה חיובית כלפי אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). תוצאות המחקר מחזקות את המחלוקת הקיימת בספרות העוסקת בשיקום לגבי חשיבותם של משתנים דמוגרפים, במחקר לא נמצא שקיימת השפעה למרכיב ההשכלה לגבי נכונות להעסקת אנשים עם מש"ה וכן גודל העסק אינו מרכיב המשפיע על נכונות להעסקה. בנוסף, תוצאות המחקר מחזקות את הקשר בין מרכיב ההיכרות והמגע הקודם של המעסיקים עם אדם עם פיגור שכלי לנכונות להעסקת אדם עם מש"ה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


המדינה מתעלמת כשנתיים מדו"ח שהנחה לסגור מוסדות למוגבלים    

 הכתבה מציגה את עיקרי ממצאי דו"ח וועדת המומחים הבינלאומית שהוזמנה על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בנושא הדיור בקהילה בישראל לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהיבט בינלאומי משווה.
בכתבה טוענת כי הדו"ח המליץ על שינוי מדיניות וסוקרת את הסיבות לעיכוב אימוץ המלצותיו.

לפריט המלא
קרא | הורד


שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה – מתיקון הפרט לתיקון החברה    

המחקר המוצג במאמר זה, מבקש לבחון אם וכיצד השפיע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 , על פסיקתם של בתי המשפט בתחום ההפליה בתעסוקה. באופן ספציפי יותר הוא מבקש לבחון אם התפתחה בתחום התעסוקה דוקטרינה המשקפת את העקרונות שאותם ביקשו מנסחי החקיקה לקדם, וכן אם חל שינוי בשיח המשפטי בתחום התעסוקה המשקף תפיסה ביקורתית של מוגבלות ונכות. המאמר מבקש להציג את הגישה הביקורתית למוגבלות ומשפט (disability legal studies) ואת תרומתה המקורית והייחודית למחקר המשפטי. גישה זו מבקשת לחשוף את תפקידו של המשפט בהבניה החברתית של מוגבלות כנחיתות וכטרגדיה אישית, ולהציג קריאה חלופית הרואה במוגבלות תוצר של תהליכים חברתיים דינמיים. היא מבקשת גם לבסס את אחריותה של המדינה ואת אחריותם של הפרטים בה כלפי אנשים עם מוגבלויות.
מאמר זה נכתב בסיוע מענק מקרן מינרבה לזכויות האדם.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


"חורים" ברצף התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל    

מטרת המחקר היא לאתר מהם החסמים העיקריים, אשר הביאו לשיעור תעסוקה כה נמוך בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) המתגוררים בבית המשפחה, ומותירים אנשים רבים מחוץ למסגרות התעסוקה המוצעות על ידי משרד הרווחה.
ממצאי המחקר מצביעים על רצונם של האנשים עצמם להיות חלק ממסגרת תעסוקתית, ועל רצונם של הורים לשלב את ילדיהם במסגרות תעסוקה. לצד זאת, נמצא כי הורים רבים מתנגדים לשלב את ילדיהם במסגרות תעסוקה קיימות שלדעתם אינן מתאימות לילדם. היעדר מענה מתאים למגוון הצרכים השונים של אנשים עם מוגבלות שכלית, יצר מעין "חורים" ברצף התעסוקתי, שרבים מהם "נופלים" בהם.
המחקר מציג גם צרכים מרכזיים וגם המלצות להעלאת שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולפתרון החסמים שנמצאו.
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


על השפיטה ועל העיוורון    

במהלך רוב ההיסטוריה של העולם המערבי הונצח המושג "צדק" בדמותה של אישה גדולת ממדים, עירומה או עוטה לגופה טוגה יוונית, האוחזת בידיה חרב ומאזניים, שאותה אני מכנה "אייקון הצדק". המאפיין שכונה לא פעם "המסתורי והמאתגר ביותר" אצל אייקון הצדק הוא כיסוי עיניה, המייצג שאיפה מוצהרת מהמשפט ל"עיוורון מטפורי" ביחס למאפיינים חיצוניים של בעלי הדין, אשר אינם קשורים למהות הסכסוך או העבירה העומדים לפני השופט.

בניגוד מוחלט לשאיפה ל"עיוורון המטפורי", קיימת נטייה לראות בעיוורון פיזי משום מוגבלות המונעת מהאדם העיוור להתקדם בסולם החברתי ולהשתלב בתפקידים שהם בגדר "עמודי תווך" בשוק העבודה ובחברה, כמקצוע השפיטה. מאמר זה מבקש לגשר בין העיוורון המטפורי לעיוורון הפיזי ולהוכיח כי שופט יכול להיות ניחן בשניהם ולהצליח בתפקידו. על אף שניתוח של דברי החקיקה הישראליים מביא למסקנה שלא צריכה להיות כל מניעה למנות משפטן עיוור לשופט; על אף הדוגמאות מהמשפט האנגלו-אמריקאי להשתלבות שופטים עיוורים; ועל אף הגישה המתקדמת שנקט בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כבוד השופטת בדימוס רנה משל) בפסק הדין בבש"א (מחוזי ת"א) 23342/04 עמידר – חברה לאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' חי, הרי משהגיע המקרה הדן ישירות בסוגיה לבית המשפט העליון פעמיים נוספות, לא באה לידי ביטוי המורכבות הקיימת ביחסי החברה והמשפט לאוכלוסיית האנשים עם המוגבלות.

שאיפתו של מאמר זה לבחון את הנושא מכיוון של לימודי המוגבלות והמשפט ולהעניק "ארגז כלים אלטרנטיבי" שישמש שופטים, עורכי דין ומשפטנים בבואם להתמודד עם אינספור סוגיות הנוגעות ליחסי הגומלין שבין אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות לעולם המשפט.

המאמר פורסם בכתב העת "עבודה, חברה ומשפט, כרך י"ג (2012), והועלה לאתר קרן שלם באישור כותב המאמר.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות   אומצה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות ב-13 בדצמבר 2006  

האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות שהתקבלה ע"י עצרת האומות המאוחדות בדצמבר 2006, אושררה גם על ידי ממשלת ישראל. אישור זה נעשה לאחר תהליך ארוך של בחינת האמנה לאור החוקים במדינת ישראל בהתאמה לדרישותיה.
תהליך זה היה שיתוף פעולה בין מחלקת החקיקה של משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים והיחידה להסכמים בינלאומיים.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם אל מול שינויים במדיניות ובמאפייני האוכלוסייה    

מטרת מסמך זה להציג את התפתחות מגמות המדיניות והאסטרטגיות הממשלתיות כלפי אנשים עם מוגבלות הלכה למעשה כפי שהם באים לידי ביטוי במדיניותן של מספר מדיניות הנחשבות כמובילות בתחום : שבדיה, בריטניה, אוסטרליה, אירלנד וארה"ב. המסמך מציג את השינויים המבניים ואת עבודתם של משרדי הממשלה באותן המדיניות בעשר השנים האחרונות. הבחינה של שינויים אלה נעשתה בראייה רחבה הכוללת את שינוי סדרי העדיפויות הלאומי של מדינות אלה ואת התהליך של הפניית משאבים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקת העולם החופשי.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


ערכת מנחה בנושא איתור ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות במצבי סיכון   לאנשי מקצוע מתחומי החינוך, הרווחה והבריאות  

התוכנית הארצית "מצוף" פותחה על מנת לצמצם את תופעת מיעוט הדיווח ולהגברת המודעות בקרב אנשי המקצוע לסוגיית הפגיעה הגבוהה יותר בילדים עם מוגבלויות בהשוואה לילדים ללא מוגבלויות.
התוכנית הינה שותפות של מס' גורמים : ג'וינט אשלים, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך וקרן שלם.
ערכת המנחה המוצגת בפריט זה, נועדה לתת מידע וכלים בתהליך הכשרה של אנשי מקצוע לאיתור ילדים ובוגרים עם מוגבלות החשופים לפגיעה והתעללות.
קהל היעד לערכה מגוון והוא כולל : צוותים פרא-רפואיים, מורים, גננות, עובדים סוציאליים, יועצים, אחיות, רופאים, מדריכים במסגרות, נהגי הסעות ומלווי הסעות וכן הורים ובני משפחות.
הערכה מציעה מגוון של כלי הדרכה : סדנאות, הרצאות ופעילויות.
לעיון בחמרים הנילווים לערכה לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד