A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

סרטון על נגישות עסקים קטנים - שווה להיות נגיש    

סרטון המציג את חשיבותה של הנגשת עסקים קטנים בעבור אנשים עם מוגבלות.

ביום הפעילות "שווה להיות נגיש" שנערך ב - 04/12/2011 למטרת קידום הנגשת עסקים קטנים יצאו קבוצות של פעילים עם מוגבלות לבקר בבתי עסקים קטנים במקומות בהם הם גרים.
במסגרת הביקור הם הסבירו את חשיבות ההנגשה והציגו את המדריך להנגשת חנויות קטנות .
קרן שלם היתה שותפה בתכנון ובמימון יום הפעילות. 
 
חוברת נרחבת ומפורטת יותר הנקראת : הנגשת עסק קטן - שווה להיות נגיש  הופקה במהלך יוני 2014. 

הסרטון, הופק על ידי הטלוויזיה החברתית, לסיכום יום הפעילות לקוח מתוך אתר מרכז המידע לנגישות של נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
  תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות בישראל    

מטרת הדו"ח היתה לבדוק את התייחסותה ומדיניותה הכלכלית חברתית של המדינה כלפי אנשים עם מוגבלויות, בתחום התעסוקה, הרווחה והמיסוי, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהוראות החוק, בתקנות, ובחוזרי המנהל.
הנתונים נאספו באופן שיטתי במהלך כשישה חודשים. בוצע חיפוש של כל המקורות הנורמטיביים הקשורים לאנשים עם מוגבלות בנושאי תעסוקה, רווחה ומיסוי, במאגרי מידע מקובלים לאיתור חוקים, תקנות ופסקי דין (נבו ותקדין), אתרי אינטרנט של משרדי ממשלה ואתרים שונים של ארגוני זכויות עבור אנשים עם מוגבלות. בנוסף, ובעקבות בקשות פרטניות, התקבל מידע מגורמים ממשלתיים ומארגונים.
הממצאים מעידים כי ישנם מקורות נורמטיביים רבים המתייחסים לאנשים עם מוגבלות. עם זאת, תוכנם של מקורות אלה הינו בעייתי במספר מישורים: חלקם של המקורות משקפים תפיסות שליליות של מוגבלות העולות בקנה אחד עם תפיסה ביו רפואית של המוגבלות, שהינה הגמונית ושכיחה גם היום בעידן השוויון. כמו כן, מדיניות המיסוי הרווחה והתעסוקה כלפי אנשים עם מוגבלות בארץ מתאפיינת באי אחידות ולעיתים בסתירות בין מקורות נורמטיביים שונים. מבין שלושת התחומים שנבחנו, ההתייחסות החקיקתית מיסויית כלפי אנשים עם מוגבלות היא המצומצמת ביותר ואף היחידה שלא עברה שינוי במרוצת השנים.

אין ספק כי נדרשת חשיבה מחודשת בתחום חשיבה שתגבש מדיניות אחידה וקוהרנטית שתבוא  לידי ביטוי בתחומי המיסוי הרווחה והתעסוקה כולם.

לדו"ח המלא לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


ואיפה הרמפה שלי? נגישות שירותי תרבות ופנאי לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית    

בשנים האחרונות, המודעות החברתית והחוקתית בתחום הנגישות עלתה בחברה הישראלית, עד כדי כך שכל ילד יודע ומבין את מהותה של הרמפה ואת הסמל של אדם הישוב על כיסא הגלגלים. אך מה קורה כשהרמפה אינה הפתרון, וכשהאדם אינו בעל מוגבלות פיזית אלא בעל מוגבלות אחרת?!
האם אנחנו כחברה, כנותני שירות, כאנשי מקצוע, יודעים להעניק מענה נגישותי הולם גם לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית?! האם אנו יודעים להגדיר מהי הרמפה עבור אדם המתמודד עם מוגבלות שכזו?
המאמר הנוכחי דן בהגדרה ובזיהוי של המאפיינים, הצרכים והקשיים שאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית מתמודדים עמם בקהילה, בשירותי הפנאי ובתרבות. המאמר מציע עקרונות וממדים רלוונטיים להנגשה. העקרונות והממדים הללו הנם יישומיים, ולעתים אף תיווכחו עד כמה הם פשוטים, זולים ונוחים - לכולנו.

המאמר פורסם לראשונה בכתב העת "עניין של גישה", גיליון 13, עמודים 71-84 , נובמבר 2011.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


זמינות שירותים בקהילה לילדים עם צרכים מיוחדים    

 בהמשך לסקר שנערך ע"י מכון ברוקדייל בנושא : ילדים עם צרכים מיוחדים: הערכת צרכים וכיסוים על ידי שירותים שנערך בשנת 1997
הוועדה לזכויות הילד בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב יזמה את כתיבת המאמר אשר מציג את תמונת המצב של זמינות ונגישות שירותים רפואיים, שירותי רווחה ועוד בקהילה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, המסמך מתייחס גם לפערים שבין הפריפריות והמגזרים השונים.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר יסודיים: מעקב אחר יישום "פרק השילוב" בחוק חינוך מיוחד    

בסוף שנת 2002 התקבל תיקון מספר 7 לחוק חינוך מיוחד, הידוע בשם "פרק השילוב". אמנם, לפני חקיקת החוק כבר שולבו ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה (להלן: תלמידים משולבים), אולם, החוק מחייב את המדינה לממן את שירותי התמיכה הנלווים שלהם נזקק התלמיד המשולב: שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים ופרה-רפואיים ועזרים מסייעים שונים. בנוסף לכך, החוק קובע ומפרט את התפקיד ואת כללי ההתנהלות של ועדות השילוב אשר עליהן מוטלת ההחלטה בדבר זכאות הילד לשילוב במסגרת חינוך רגילה. כמו כן, התיקון לחוק מעגן בחקיקה את חובת מעורבות ההורים ושיתופם בקבלת ההחלטה בוועדת השילוב, יחד עם זכותם לערער עליה. עוד קובע…

קרא עוד


אוסף מאמרים בנושא זכויות אנשים עם מוגבלות מתוך גיליון "השבת" עלון רבני צהר למשפחה ולקהילה    

פרשת תזריע נבחרה לציין את נושא המודעות להשתלבותם של אנשים עם מוגבלות בקהילות. עלון רבני צהר עוסק בגיליון השבת בנושא ומתוכו מובאים חמישה מאמרים העוסקים בזכויות אנשים עם מוגבלות.

לפריט המלא
קרא | הורד


אנשים עם מוגבלות נוסעים בתחבורה ציבורית – חוברת בפישוט לשוני    
 -

החוברת מציגה מידע על הזכויות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותי בכל הנוגע לשימוש בתחבורה ציבורית והסעות. החוברת אף מפרטת את כלי התחבורה הציבוריים והשירותים שנועדו להקל על השימוש בהם כל אלה תוך פישוט לשוני של המידע והנגשתו לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

לפריט המלא
קרא | הורד


זעקת השתיקה: אתיקה מקצועית, אחריות מוסרית ועבודה סוציאלית    

תקציר הרצאה העוסק בהבדל בין חוק ואתיקה, ובין חקיקה מקצועית ואתיקה מקצועית.

לפריט המלא
קרא | הורד


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חובת היוועצות בין מורשה נגישות מתו"ס למורשה השירות    

מצגת מטעם נציבות השיוויון לאנשים עם מוגבלויות העוסקת בתפקידו של מורשי הנגישות והחוק המחייב התייעצות והדרכים להתייעצות נאותה.

לפריט המלא
קרא | הורד


בין המשגה פוליטית להכרה משפטית: חסמים במימוש זכויות אנשים עם מוגבלות    

 בשנים האחרונות הולך ומתגבר זרם הפסיקה והחקיקה, הנענה ליוזמותיהם של אנשים עם מוגבלויות, מעגן את זכויותיהם ויוצר מנגנונים המקדמים את שילובם והשתתפותם בחברה כאזרחים שווים. גולת הכותרת של תהליך זה הוא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- התשמ"ח 1998, אשר הווה נקודת ציון מכרעת בהכרה המשפטית הפורמלית בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות במשפט הישראלי, ועיגן את זכותם של אנשים עם מוגבלויות לנגישות בתחבורה הציבורית ולשוויון בתעסוקה וכן קבע שורה של עקרונות יסוד, המשמשים כקווים מנחים. במאמר זה נבחן תהליך ההתגבשות, ההמשגה וההכרה של זכויות אנשים עם מוגבלויות. המאמר מראה כי למרות ההבטחה לשיח זכויות חדשני…

קרא עוד