A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

פרוגרמה למעון יום שיקומי בקרית ביאליק   המעון מופעל באמצעות עמותת אלווין ישראל  

פרוגרמה לתכנון ובניית מעון יום שיקומי בקריית ביאליק. הפרוגרמה נכתבה בשיתוף עם אלווין אשר יפעיל את השירות.

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה למרכז רב נכותי בחבל מודיעין   המרכז מופעל באמצעות עמותת שק"ל  

בתוכנית מוצגת טבלת שטחים ופונקציות כבסיס לבניית מרכז רב נכותי, כמו כן מצורפת סקיצה של התוכנית האדריכלית.
המרכז ייתן שירותים באמצעות עמותת שק"ל המפעילה את המסגרת לכ-20 היישובים במועצה האזורית.

לפריט המלא
קרא | הורד


הערכת מאפייני הסביבה הפיסית במסגרות דיור של דיירים מבוגרים עם פיגור שכלי   מק"ט 50  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בהערכה של מאפייני הסביבה הפיסית בהוסטלים של דיירים מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), לגבי מידת התאמתם לצרכיהם המיוחדים של הדיירים המזדקנים. הבסיס למחקר הינו ההנחה שיש מקום לשתף אנשים עם מש"ה בתהליך עיצוב הסביבה בה הם חיים. כדי לדעת מה מעדיפים אנשים עם מש"ה או ממה הם שבעי רצון, ניתן לקבל מהם תשובות אמינות, במידה ונעשה שימוש בשאלון המותאם לראיון אנשים עם מש"ה. הערכת רמת הרווחה בהוסטלים התקבלה משילוב של הערכה אובייקטיבית עם הערכה סובייקטיבית. בשלושת המקומות הראשונים בדירוג ההוסטלים, לפי הערכה אובייקטיבית והערכת רמת הרווחה, נמצאים הוסטלים של אקים. 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


פרוגרמה לתכנון מרכז רב שירותים לתמיכה וטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחתו בהוד השרון   המרכז מופעל באמצעות עמותת עמיחי  

תוכנית לתכנון מרכז תמיכה שמאגד בתוכו מספר שירותים ומסגרות המוכרות על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

בפרוגרמה זו תוכניות למרכז יום טיפולי סיעודי, נופשון, מסגרת יום שהות ארוך ומועדון חברתי, ובה מוצגים פונקציות ושטחים המהווים בסיס לתכנון אדריכלי
במרכז ינתנו גם שירותים נוספים כגון: דירת הכשרה למתבגרים, שמרטפיה, מרכז הדרכה לצוותים ועוד.

לפריט המלא
קרא | הורד


תדריך תכנון לשילוב מבני צבור, מסחר, תעסוקה ומגורים   מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון  

נוכח העובדה שמשאב הקרקע נמצא במחסור, ההולך ומחריף בעיקר בערים ובאזורי בנייה צפופים, יש צורך להתייחס גם לייעול השימוש בקרקע המוקצית למוסדות ציבור, בין היתר, על ידי שילוב תפקודי של שימושים ציבוריים באותם שטחים ומבנים.

מדריך זה משלים את תדריך התכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור שפורסם בעבר ונועד להוות כלי עזר שימושי ליישום עקרונות השילוב, בכל השלבים של התכנון, הביצוע וההפעלה.

המדריך נמצא באתר משרד הבינוי והשיכון.
לצפיה לחצו כאן
 

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה למרכז רב נכותי בקרית מלאכי   המרכז מופעל באמצעות עמותת אופק  

התוכנית נכתבה בשיתוף עם עמוות אופק המפעילה את המרכז הרב נכותי, ומוצגת בה טבלת שטחים ופונקציות כבסיס לתכנון אדריכלי של המבנה המיועד לכ-100 משתתפים.

המרכז הרב נכותי נמצא בקרית מלאכי ומשרת את תושבי קרית מלאכי, ותושבי מועצה אזורית באר טוביה. מועסקים בו אנשים עם מגוון מוגבלויות : שיקום, בריאות נפש ומוגבלות שכלית התפתחותית, והוא מהראשונים שהוקמו בארץ במודל הרב נכותי.

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה למרכז יום 'לילך' באשדוד   מרכז היום מופעל באמצעות עיריית אשדוד  

תכנון מרכז יום לבוגרים ברמת תמיכה טיפולית סיעודית.
המסמך מציג פונקציות ושטחים כבסיס לתכנון אדריכלי של המבנה.

לפריט המלא
קרא | הורד


מדריך לתכנון והקמת מבני מע"ש   מרכזי עבודה שיקומיים לאנשים בני 21 ומעלה עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

הצגת מודלים לתכנון ובניה של מע"שים קטנים, בינוניים וגדולים.
המדריך כולל : קוים מנחים לתכנון, מפרט תפקודי ופיזי של הפונקציות השונות במע"ש יסייע לרשויות המעוניינות לבנות מסגרת זו.

לפריט המלא
קרא | הורד


הערכת שביעות רצונם של אנשים עם פיגור שכלי מהסובב הפיזי במסגרות דיור ותעסוקה בקהילה   מק"ט 16 | חוקרים נוספים: ד"ר ארכ' יוסיפיה מיכלק  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

זהו מחקר גישוש, העוסק בהערכת סובב פיסי ובחקר משתמשים במסגרות דיור ותעסוקה מוגנות, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. המחקר משלב שני תחומי ידע: תחום הארכיטקטורה ותחום העבודה הסוציאלית. בתחום הארכיטקטורה, המחקר בחן את מאפייני הסובב הפיסי במסגרות אלו. בתחום העבודה הסוציאלית, המחקר בדק את שביעות הרצון מהסובב הפיסי של הלקוחות המשתמשים באותם בנינים (דיירים או חניכים מועסקים) וכן את שביעות הרצון של אנשי הצוות העובדים באותם בנינים. גובשו המלצות לשפור סובב פיסי בכל מסגרת שנבדקה, וכן המלצות לגבי הנחיות תכנון עתידיות לגבי הסובב הפיסי במסגרות דיור ומסגרות תעסוקה מוגנות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


תוכנית להפעלת מיל"י - מרכזי יום לאנשים מזדקנים וזקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   מחברים נוספים : אורית טובול, מיקי כהן  

התוכנית להפעלת מיל"י – מרכז יום לאנשים מיוחדים – מזדקנים וזקנים נועדה להציע מענה תעסוקתי/עיסוקי למשך שעות היום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בני 50 ומעלה המאופיינים בירידה תפקודית, החיים בבתיהם הפרטיים או במסגרות הדיור של השרות בקהילה. במסמך מוצג רציונל להקמת מרכזי יום לקשישים, תכנים להפעלת המרכז וכן הנחיות לתכנון פיזי של המבנה. החוברת נכתבה בסיוען של אורית טובול מהקרן לפיתוח שירותים לנכים בביטוח לאומי ומיקי כהן מקרן שלם, וכן חברי וועדת ההיגוי שליוו אותה.

לפריט המלא
קרא | הורד