A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

‘‘We Want Respect’’: Adults with Intellectual and Developmental Disabilities Address Respect in Research   אנחנו רוצים כבוד- מבוגרים עם מש"ה מתייחסים לכבוד במחקר  

כבוד הינו קו מנחה עיקרי באתיקה מחקרית. הקהילה המדעית דנה רבות על האופן בו יש להביע כבוד כלפי מבוגרים עם מש"ה. בכדי להאיר את הקולות של אלו שהכי מושפעים מכך, החוקרת בוחנת את הגישות של מבוגרים עם מש"ה על כבוד במחקר. הממצאים תואמים את רעיונות שוויון הזכויות לבעלי מוגבלות ומצביעים על כך שלמבוגרים עם מש"ה יש הרבה מה לתרום לדיון, הם מעריכים השתתפות במחקר והם מסכימים כי חשוב להתייחס על זכויות אדם וכבוד. יש לציין כי הנבדקים התייחסו רבות לאופי האינטראקציה בין החוקר לנבדק.

המאמר פורסם ב- American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 117(4), 263-274.

לתקציר המאמר באנגלית לחץ כאן.

 Gatekeepers of Science: Attitudes Toward the Research Participation of Adults With Intellectual Disability   שומרי המדע: גישות כלפי מחקר במבוגרים עם מש"ה  

גישות של חוקרים וועדות אתיקה מוסדיות משפיעות על ידע מדעי אודות אנשים עם מש"ה. החוקרים גייסו 260 חוקרים וחברי ועדות בתחום המוגבלות השכלית בכדי לפתח מדד לגישות כלפי מחקר במבוגרים עם מש"ה, שנקרא "the Participation in Research Attitude Scale" (PRAS). הממציאים מעלים 3 עולמות תוכן מובחנים: הזדמנות ובחירה, עזרה בקבלת החלטות ותועלת. החוקרים גם בחנו הבדלים בינאישיים בגישות וקשרים בין גישות כלליות וספציפיות. ככלל, חוקרי מש"ה ואנשים עם קשר קרוב יותר לאנשים עם מש"ה הראו גישות שתואמות את מדיניות זכויות בעלי המוגבלות.

המאמר פורסם ב- American Journal on Mental Retardation, 113(6), 466-478.

לתקציר המאמר באנגלית לחץ כאן.